Anyákról...

2017. május 7.

Óh, ha cinke volnék...

Anyákról...


"Anya csak Nő lehet.
Ez az ő kiváltsága.
Az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb.
A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel.
Ám mégis szép.
Mert csak ő ismeri a titkot.
Az anyai szív titkát.
Hogy miként válik egy új élet önálló emberré."


(Csitáry-Hock Tamás)


2017 évi programok

2017. március 25.

2017 évi DOMINO programok

Kedves Érdeklődők!


Többen kérdeztétek, milyen terveink vannak 2017-re?
Nos egy kis ízelítő az év programjaiból a teljesség igénye nélkül (az őszi helyszínek még egyeztetés alatt):

2017.április 01 (szombat) - 15,00 óra - Pál Feri atya előadása "Elégedetten az élettel..." címmel

2017.április 08 (szombat) - 14,00 óra - Húsvéti kézműves foglalkozás a kisteleki Tündérkertben

2017.április 28. (péntek) - 17,30 óra - Dr. Sarungi Emőke felnőtt- és gyermekpszichiáter, gyászterapeuta előadása

2017.május 19, péntek (17,00 óra) – SOMA Mamagésa előadása

2017.szeptembertől báb- és meseterápiás foglalkozások a Karolina Általános Iskolában (Szeged)

2017.szeptember 16-17 - Dr.Sarungi Emőke pszichiáter vezetésével művészetterápiás személyiségfejlesztő tréning

2017.november - Adventi családi kézműves foglalkozás

Az előadások regisztrációkötelesek lesznek a megfelelő befogadó képességű terem foglalásának előzetes felmérése miatt - kérlek erre figyeljetek!

Megköszönjük, ha népszerűsítitek programjaink hírét, hogy sok jó emberhez eljusson a lehetőségek híre! :)

Ha nincs más, csak a szeretet...

2016. december 13.

Mese a kicsi kézről...Mese e
gy kicsi kézről...

"Volt egyszer egy kicsi kéz. Egyik reggel úgy döntött, hogy valami hasznos dolgot fog tenni. Segíteni fog másoknak, másokon. Már épp indulni készült, amikor a kicsi láb így szólt hozzá:
- Ne menj egyedül, várj, én majd elviszlek!
- Rám is szükségetek lesz, ha beszélni kell. – mondta a száj, és ő is menni akart.
- De hogy fogjátok meglátni a szenvedőket, ha én itthon maradok? – kérdezte a szem és ő is csatlakozott a többiekhez.
A kicsi szív nagyot dobbant. Mivel ő volt a legérzékenyebb mind közül, el is szomorodott, hogy őt nem is hívják. Meghallotta a fül a kicsi szív sóhaját, s ezt mondta.
- Én hallom a sóhajokat, és azt is, ha valaki sír. Én is veletek megyek. De a kicsi szív nélkül nem mehetünk sehova. Ő az, aki együtt tud érezni a szenvedővel.
- Menjünk együtt! – jelentette ki örömmel a kicsi kéz. Milyen jó, hogy nem kell egyedül menjek, gondolta magában, és boldogan útnak indultak.
A szem már az első utcasarkon észrevett egy koldust. Szólt a lábnak, hogy álljon meg.
A szív megremegett, mikor látta a didergő koldust.
- Nincs pénzünk!- ijedt meg a kéz. Nincs mit adjunk neki.
- Bújjunk oda hozzá jó szorosan és melegítsük meg!- javasolta a szív nagy örömmel.
Így is tettek. Megmelegítették a koldusnak nem csak a testét, hanem a lelkét is a szeretetükkel. A koldus hálálkodott. A fül elmondta a többieknek, a koldus szavait. Nemsokára továbbmentek.
A utca túloldalán a szem megpillantott egy öreg nénit, aki meggörnyedt a sok csomag alatt. A láb odafutott, a kéz pedig átvette a teher felét. A nénike mosolygott, a kicsi szív erre nagyot dobbant. Hazakísérték. A nénike nagyon hálás volt.
Épp haza indultak, amikor a kihalt utcán, a járdaszélén ülve, a szem egy gyermeket pillantott meg.
- Odamegyek.- mondta a láb.
- Sír! – mondta a fül
- Miért sírsz? – kérdezte a száj.
- Már nincs senkim! – zokogta a gyermek.
A szív nagyon szenvedett.
- Elkéstünk!- kiáltott a kéz.
Odakuporodtak a gyermek mellé. Nem tudtak adni semmit neki. De a kicsi szív nagyon szeretett. A kicsi szem könnyezett. A kicsi fül és láb csendben ültek. A kicsi száj hallgatott. A kicsi kéz MEGÖLELTE a gyermeket. És együtt ültek az utca kövén!"

Luca, Luca, kitty-kotty...

2016. december 13.

Luca napi népszokásokLuca napi népszokások

A jeles nap névadója Szent Lucia. Ma már az egyház nem tartja történeti személynek, csak legendai alaknak. Eszerint a hölgy egy előkelő Szicíliai családból származik, fiatalon felvette a keresztény vallást. Szüzességet fogadott, hogy életét Krisztusnak szentelhesse, majd mártírhalált halt hitéért. Példamutató tisztasága és alázatos élete folytán nevét a fény (lux) szóval is kapcsolatba hozták.

A magyar néphitben Luca egyben jóságos és boszorkányos szent. Ez utóbbi szerint akik a nevenapján tiltott munkát végzett /(fonás, szövés, lúgzás, kenyérsütés stb /, azt kegyetlenül megbüntette.
Jóságosként  Luca-napon a család minden tagjának sütnek egy lucapogácsát, és egyikbe pénzdarabot rejtenek el. Aki ráharap, szerencsés lesz.

A népszokások közül legismertebb a Luca széke. Ez a szabályok szerint készített bútor köti össze Lucát karácsonnyal.
13 napig, 13 meghatározott fadarabból készült. – "Lassan készül, mint a Lucaszék".
Elkészülte után December 25-én az éjféli misére a „mesterek” a kabátjuk alá rejtve lopták be a templomba a széket, majd ráállva, megláthatták az álcázott boszorkányokat. A rontás elkerülésére el kellett menekülni előlük, és a zsebükben vitt mákot szét kellett szórni, hogy a boszorkányok azt szedegessék. Otthon  tűzre került a szék, a tűzben a sok kis fadarab sikoltozni kezdett és ha csend volt karácsony hajnalán, még hallhatták  a fadarabok jajgatását is, mert ez a tűz a boszorkák végét jelentette.  Ezután a kulcslyukba fokhagymát kellett dugni, a kést a bal ajtófélfába vágnia, a söprűt pedig keresztbe állítania, hogy minden rontástól védve legyen.
Luca-naptár: a Lucaszék készítésének 12 napja a következő év 12 hónapjának időjárását határozza meg.
Luca-búza: a jeles napon búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében. a A kikelt búzával a jövő évi termést jósolták, az adventi oltárt díszítették.
Lucázás vagy kotyolás: hajnalban a gyerekek kísértetmaskarában körbejárták a házakat, és lopott fán vagy szalmán térdepelve Luca napi mondókákkal / “Luca, Luca, kitty-kotty!”/ bő termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb ajándékokért cserébe, és átkokat, ha nem kapnak ajándékot.
Ezek a legismertebb Luca napi szokások, de ahány táj, annyi népszokás ékesíti e jeles napot. Például a világító Luca-tök, szerelmi jóslások, a tyúkok "serkentése", hogy több tojást tojjanak, ebből a célból a kakassal erőset (fokhagymát, borsot) etettek, hogy jobban keressék a tyúkot. Stb-stb.

Források: Jeles napok, népszokások, Magyar Néprajzi Lexikon, Wikipédia.


Karácsonyi angyalok

2016. november 27.

Angyal érkezik...Adventi angyalok

Karácsony előtt négy héttel egy angyal érkezik a Földre. 

Égkék ruhában jár-kel az emberek között, de azok annyira el vannak foglalva az ünnepek előtti készülődéssel, hogy észre sem veszik. 

A vásárlási láz ... szebbet, nagyobbat, drágábbat..., a pénztárgépek kattogása, a reklámok harsogó zaja elnyomja az angyal szavait, a szupermarketek tarka tömege elrejti törékeny alakját. Minden csillog-villog, zenél, követel: vegyél még, még, még...Színes-fényes papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük sivárságát.

Pedig csupán egy gyertya fénye s egy kis csend elég lenne ahhoz, hogy az angyal a vendégük lehessen.

 

Karácsony előtt három héttel egy másik angyal érkezik. Feladata, hogy aranyszálból szőtt kosarát telepakolja ajándékokkal, s felvigye a mennybe. A kosár azonban nagyon törékeny; a rengeteg összevásárolt játék, ékszer, parfüm, plazma-tv súlya összeroppantaná. Az angyal nem is ilyen ajándék után kutat. 

Türelmesen, embertől emberig haladva keresi azt, ami súlytalan, végtelen, nem kerül semmibe, mégis mindennél többet ér. Az angyal a szeretet apró morzsáival tölti meg a kosarat.


Karácsony előtt két héttel újabb angyal látogat a Földre. Végigjár minden házat, minden otthont, néhol elidőzik néhány percre, máshonnan szinte menekül. 

Tágas tereken sétál, kivilágított parkokban üldögél, figyeli a beszélgető, egymásra mosolygó embereket. A hidegtől kipirosodott ujjak kulcsolódnak a forralt boros poharakra, gyerekek hancúroznak a frissen esett hóban, félrebillent fejű hóember álldogál egy terebélyes fenyőfa oltalmában. 

 Az angyal örömét leli a látottakban, meg-megérinti az embereket, s azok szívébe békesség, szemükbe ragyogás költözik. 

A várakozás ünneppé varázsolja a hétköznapjaikat.


Egy héttel karácsony előtt angyalok serege érkezik, elhozzák a dalt, a zenét, a táncot. A várakozás lassan véget ér, a megbocsátás egymásba kulcsolja az emberek kezét.

Emberekét, akik nem felejtették el várni az angyalokat, akik nem felejtettek el hinni a csodában, akiknek a karácsony nemcsak a díszes fenyőfát, a finom ételeket, az ajándékokat jelenti, hanem a több mint két évezredes titkot is. 

Ők azok, akik a szent éjjelen fürkészve figyelik az eget, s a csillagok fénye a mennybe vitt szeretetet sziporkázza vissza rájuk.http://joportal.hu/jotettek/4215/az_adventi_angyalok_

 

 

November 11

2016. november 11.

Márton nap


A Márton-nap története


Márton-napi hagyományok, szokások

November 11-e Szent Márton napja. Mint minden ünnepnek, úgy ennek is megvannak a maga hagyományai, népszokásai, jellegzetességei. Ehhez a naphoz különösen sok babonát, szokást köt a néphagyomány. Mindemellett Márton-nap a 40-napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett.

A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria (mai Szombathely) nevezetű városában látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben (a pontos dátum kérdéses). A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve pedig fordulat állt be Márton életében: Isten szolgálatába állt. Jóságáról már élete során is legendák keringtek, s az alázatos misszionáriust püspökké akarták szentelni.
A monda szerint, mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől a szolgalelkű Márton a ludak óljában bújt el. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulták Márton rejtekhelyét. Végül Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.
November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja, amikor nagy eszem-iszomot rendeztek: asztalra tették az újbort, ettek-ittak, s fenékig ürítgették a poharakat, hogy a következő esztendőre is jó termés legyen.
A rómaiak Aesculapiust (Aszklépiosz), az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely pedig a hadisten, Mars szent madara volt. A harcias madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.
A lúd római „beceneve“, az „avis Martis“ (Mars isten madara) afféle régi szófejtéssel „Márton madara“ lett a keresztény naptárban.

Márton napja, mint időjóslás napja

A tapasztalat szerint Szent Márton napja körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett az első hó. A népi hagyomány úgy tartja, ha Szent Márton „fehér lovon érkezik“, azaz Márton napján esik a hó, akkor enyhe tél lesz, amennyiben „barna lovon nyargalász“, vagyis nem esik hó, akkor kemény, havas télre számíthatunk. „Eljött Márton szürke lovon“, mondották akkor, ha enyhe, szürke és latyakos volt az idő e napon, és ilyen esetben szintén télre számítottak. Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál“. Egy további időjóslás pedig azt mondja, hogyha Márton jókedvű, akkor bizony kemény lesz a tél. A Márton-napi időjósláshoz kapcsolódik egy olyan hagyomány, mely szerint a ropogósra sült libának a mellcsontjáról óvatosan lefejtették a húst, és szemügyre vették a mellcsontot: amennyiben a sült liba mellcsontja fehér színű és hosszú volt, akkor hosszú, havas, hideg tére számítottak. Ha a mellcsont barna és rövid volt, csak amolyan fekete karácsonyos, locs-pocs, sáros időre lehet számítani.

Emlékezés...

2016. október 30.

Mi mindig búcsúzunk...


REMÉNYIK SÁNDOR: MI MINDÍG BÚCSUZUNK

Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsuzunk.

Új lendület...

2016. október 19.

DOMINO-morzsák...Elmúlt a nyár, lassan ránk találnak a hosszú, nyugodt esték...indulnak az új DOMINO-programok is.
Tervezünk őszi-, téli-, tavaszi családi kézműves foglalkozásokat, író/olvasó találkozót, lendületes délutánt Pál Feri atyával, csendesülős hangfürdőt Advent idején és néhány ismeretterjesztő előadást.
Felkeresünk ajándékozható gyermekeket az ünnep alkalmából és a bennünket eddig támogatók között kisorsolunk egy karácsonyi családi fotózást a  https://hu-hu.facebook.com/csanyimonikafoto/ jóvoltából.
Tartsatok velünk újra, várunk szeretettel!

Szeptember 8

2016. szeptember 8.

Kisboldogasszony napjaSZEPTEMBER 8. - KISBOLDOGASSZONY, KISASSZONY NAPJA


Fecskehajtó Kisasszonynak is nevezték, mert úgy vélték, hogy ezen a napon indulnak útnak a fecskék.

A néphagyomány szerint Szűz Mária születésének napja, ezért Magyarországon kedvelt búcsúnap, s az asszonyok számára dologtiltó nap. Különösen a fonás tilos, senkinek eszébe se jusson e napon fonni, legfeljebb hajat!

Hajdanán az asszonyok együtt mentek ki a szabadba, úgy várták együtt a napfelkeltét. Úgy tartották ugyanis, hogy a felkelő napban megláthatja Máriát az, aki arra érdemes. a netán eső, vagy felhő akadályozta a lehetséges látomást, abból csapadékos vetésidőre következtettek az időjárás megfigyelői.

A legenda szerint Mária születésének az éjszakáján keletkezett a hunyor, mely gyökerének gyógyerőt tulajdonítottak. (Amikor Jézust szülte, akkor keletkezett a gólyahír, amelyet szintén gyógyerejűnek tartanak. Máriának a menekülésekor hullott könnyeiből fakadt a gyöngyvirág, hajából az árvalányhaj, a gyermek Jézus mosdóvizéből pedig a nefelejcs.)

Tennivalók Kisboldogasszony napján:

Egyes vidékeken e napon kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra, tehát előző este kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, s így "az Úristen szentelje meg". Fontos, hogy „Szent Mihálko má fődbe kerüljön a mag”. Az időjárást is figyelik a gazdák, mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre.
Egyes helyeken ezen a napon kezdték el a dióverést és a gabona vetését.

A gazda megszentelte a vetőmagot. Ehhez tiszta ruhába öltözött, s menet közben senkihez egy árva szót sem szólt, vetés közben pedig főleg tilos volt káromkodni. Miután végzett, magasra dobta a zsákot, hogy akkorára nőjön majd az elvetett magból a gabona. Más vidékeken az elvetendő búzát Kisasszony napjára virradóra ( tehát 7-én estig) egész napra a harmatra tették azért, hogy meg ne romoljon, meg ne dohosodjon.

Igyekeztek ekkorra összegyűjteni a tyúkok alól a tavaszig elálló tojást, megszedni a gyógyfüveket, alvóra szemezni a gyümölcsfákat. Az utóbbi természetesen a férfiak dolga volt, akárcsak a szántás, vagy az aktuális magvetés.

Ellentétes nap is, mert amilyen az idő ezen a napon, annak az ellentéte következik majd be az ősz folyamán.Az időjárást is nagyon figyelik a gazdák ekkor, mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre. Ha bugyborékos vagy ritkaszemű az eső, esős időszakot jósol. A népi időjóslás szerint amilyen ennek a napnak az időjárása, annak az ellenkezője jellemzi az egész őszt. Hegyvidéken úgy tartják, ha Kisasszony napján nem köszönt be az éjszakai fagy, akkor hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek különösen a szőlészek szempontjából van nagy jelentősége, hiszen a régi mondás szerint:

“Szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek.
Ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek.”

Kuratóriumi ülés

2016. január 23.

Kuratóriumi ülés 2016.február 05-én

Kedves Kuratóriumi Tagok és érdeklődők!
A DOMINO Közhasznú Alapítvány következő kuratóriumi ülése 2016.február 05-én 17,00 órától kerül megszervezésre, melyre várom az érdeklődőket!
Téma: 2015 évi tevékenységeket és pályázati eredményeket érintő beszámoló- és értékelés, továbbá a 2016-os év programjainak tervezése.
Csányiné Barna Klára kuratóriumi elnök

® Litofilm Kft